Quà tặng pha lê

 • Biểu trưng Phalê 1

  Biểu trưng Phalê 1

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu trưng Phalê 2

  Biểu trưng Phalê 2

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu trưng Phalê 3

  Biểu trưng Phalê 3

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu Trưng Phalê 4

  Biểu Trưng Phalê 4

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu trưng Phalê 5

  Biểu trưng Phalê 5

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu trưng Phalê 6

  Biểu trưng Phalê 6

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu trưng Phalê 7

  Biểu trưng Phalê 7

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu trưng Phalê 8

  Biểu trưng Phalê 8

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu Trưng Phalê 9

  Biểu Trưng Phalê 9

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu trưng Phalê 10

  Biểu trưng Phalê 10

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu trưng Phalê 11

  Biểu trưng Phalê 11

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Biểu trưng Phalê 12

  Biểu trưng Phalê 12

  - Vật liệu: Pha lê hoặc Thủy Tinh (theo yêu cầu)

  - Kích thước: theo yêu cầu

  - Trình bày sản phẩm: Nội dung chữ, logo được khắc, phun cát và sơn màu (trên bề mặt sản phẩm)

  - Thiết kế và gia công theo yêu cầu : đơn lẻ và số lượng

   

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
 • Cúp Phalê

  Cúp Phalê

  Cúp pha lê là một biểu trưng tinh thần cho người được nhận nó. Nó thể hiện thành tích đạt được trong con đường sự nghiệp của một con người.

  Giá: Liên hệ

  Đặt hàng
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?